Tulad ng mga asosasyon sa ilalim ng batas ng Pransya noong 1 Hulyo 1901, ang Darwin Ramos Association ay may Lupong ehekutibo na siyang nagsisilbing grupong nagpapatakbo nito. Ang mga miyembro ng lupong ito ay ang mga sumusunod:

  • Pangulo ng asosasyon: Mr. Bastien Lalande (sa kaliwa sa retrato);
  • Ingat-yaman ng asosasyon: Rev. Fr. Serge Ricot, pari mula sa diosesis ng Bordeaux (sa kanan sa retrato);
  • Sekretary ng asosasyon: Ms. Anne Lalande (sa gitna sa retrato).
Contact
Wikipedia
Facebook
YouTube
Donation