Tulad ng mga asosasyon sa ilalim ng batas ng Pransya noong 1 Hulyo 1901, ang Darwin Ramos Association ay may Lupong ehekutibo na siyang nagsisilbing grupong nagpapatakbo nito. Ang mga miyembro ng lupong ito ay ang mga sumusunod:

  • Pangulo ng asosasyon: Mr. Bastien Lalande (sa kaliwa sa retrato);
  • Ingat-yaman ng asosasyon: Rev. Fr. Serge Ricot, pari mula sa diosesis ng Bordeaux (sa kanan sa retrato);
  • Sekretary ng asosasyon: Ms. Anne Lalande (sa gitna sa retrato).
Ang mga miyembro ng lupong

Si Ms. Cecilia Chan ay isa sa maraming nagkukusa sa pagsulong ng kaso ng kanonisasyon ng Lingkod ng Diyos na si Darwin Ramos sa Pilipinas.

Ms. Cecilia Chan