TUMULONG SA KASO NG KANONISASYON NI DARWIN RAMOS

Ang panalangin ang pinakamabuting paraan ng pagtulong sa kaso ng kanonisasyon ni Darwin Ramos. Ngunit lahat ng kaso ay maraming gastusing kailangang tugunan tulad ng pagbayad sa malaking trabahong ginagawa ng mga eksperto, istoryador at arkibista; dagdag pa rito ang mga publikasyon, pagsasalin, stampitas, komunikasyon, polyeto tungkol sa buhay ni Darwin at ang kanyang pagpapatotoo, panayam, video, etc.

Hinihiling namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng donasyong pinansyal. Ikinalulungkot naming hindi kami awtorisado na magbigay ng resibo.

Ngunit ipinaaalam namin na sinasama ng postulator ang mga intensyon ng mga benefactor ng kaso ni Darwin Ramos sa kanyang Misa sa unang araw ng bawat buwan.

Magbabahagi ako sa pamamagitan ng PayPal:
Magbabahagi ako sa pamamagitan ng International Bank Transfer:

Ito ang detalye ng bank account ng Darwin Ramos Association
Name: Darwin Ramos Association
Address: 95, Avenue de la Libération, 33320 Eysines (France)
IBAN: FR76 1026 8024 6845 0203 0020 062
BIC/SWIFT: COURFR2T

Malugod ang aming pasasalamat!

Contact
Wikipedia
Facebook
YouTube
Donation