Si Darwin Ramos ay batang kalye na nanirahan sa Maynila. Nagkaroon siya ng sakit na muscular dystrophy (panghihina ng kalamnan). Pumanaw siya sa kanyang kabataan. Kahit siya’y mahirap at may sakit, pinamalas niya ang kagalakan kaya’t siya’y tinuring na bayani ng Kagalakan ng mga nakakilala sa kanya. Mula noong 2012, ang taon ng kanyang pagpanaw, hindi nababawasan ang pagkakilala sa kanyang kabanalan at ang kanyang buhay ay modelo para sa maraming Kristyano. Ang pagbubukas ng kaso para sa kanyang beatipikasyon at kanonisasyon ay hiniling sa diosesis ng Cubao. Dumarami ang mga taong humihiling ng kanyang pamamagitan at maraming ring nagpapatunay sa mga biyayang natanggap sa kanyang pamamagitan.

Pangulo, Darwin Ramos Association

Si Darwin Ramos ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya sa Pasay-City, noong ika-17 ng Disyembre, taong 1994. Sa kabila ng sakit na nag-atropiya sa kanyang mga kalamnan, na di nagtagal ay humadlang sa kanyang abilidad na makapaglakad, siya pa rin ay napuwersang mamalimos sa lansangan upang suportahan ang kanyang pamilya.

Noong 2006, siya ay tinanggap ng Tulay ng Kabataan Foundation na nangangalaga sa mga batang kalye. Siya ay bininyagan noong ika-23 ng Disyembre, pagkatapos ay tumanggap ng komunyon, at kinumpilan naman matapos ang isang taon. Ang kanyang pananampalataya ay simple ngunit malalim, at nag-uugat sa mga panalangin at pasasalamat. Sa buong panahon ng kanyang pagkasakit, siya ay puno ng pag-asa, at nagkaroon ng malalim na pakikiisa kay Hesukristo. Siya noon ay nagliliwanag sa kagalakan, at nagpapagaan din sa kalooban ng mga bata sa pundasyon.

Noong ika-16 ng Setyembre, taong 2012, tuluyang lumubha ang kanyang sakit. Pagkatapos ay parang nakaranas siya ng isang tunay na Semana Santa: Noong Huwebes, isang laban sa sarili; noong Biyernes, labis na mapayapa niyang isinulat: “Maraming salamat po. Masayang masaya ako.” At matapos ang isang tahimik na Sabado, siya ay namatay noong ika-23 ng Setyembre, taong 2012, araw ng Linggo.

Wikipedia
Contact
Facebook