Lingkod ng Diyos

Darwin Ramos

ang bayani ng KagalakanSi Darwin Ramos ay batang kalye na nanirahan sa Maynila. Nagkaroon siya ng sakit na muscular dystrophy (panghihina ng kalamnan). Pumanaw siya sa kanyang kabataan. Kahit siya’y mahirap at may sakit, pinamalas niya ang kagalakan kaya’t siya’y tinuring na bayani ng Kagalakan ng mga nakakilala sa kanya. Mula noong 2012, ang taon ng kanyang pagpanaw, hindi nababawasan ang pagkakilala sa kanyang kabanalan at ang kanyang buhay ay modelo para sa maraming Kristyano. Nagsimula ang kaso ng kanonisasyon noong 28 Agosto 2019 sa diosesis ng Cubao. Dumarami ang mga taong humihiling ng kanyang pamamagitan at maraming ring nagpapatunay sa mga biyayang natanggap sa kanyang pamamagitan.

Pangulo, Darwin Ramos Association