Nakompleto ang inyong pagpapadala. Maraming salamat sa inyong pinadala. Malaking tulong ito sa kaso ng beatipikasyon at kanonisasyon ng Lingkod ng Diyos na si Darwin Ramos.